1
by Hu, Zhaoguang, Zhang, Jian, Zhang, Ning
Published 2015
Springer Berlin Heidelberg

2
by Hu, Zhaoguang, Hu, Zheng
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg