1
by Cheng, Nan, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2016
Springer International Publishing

2
by Ren, Ju, Zhang, Ning, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2018
Springer International Publishing

3
by Zhou, Haibo, Gui, Lin, Yu, Quan, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2015
Springer International Publishing

4
by Yang, Tingting, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2020
Springer Singapore

5
by Mahmoud, Mohamed M. E. A., Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2014
Springer International Publishing

6
by Yang, Tingting, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2014
Springer International Publishing

7
by Gamage, Amila Tharaperiya, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2018
Springer International Publishing

8
by Wang, Miao, Zhang, Ran, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2016
Springer International Publishing

9
by Guan, Zhi-Hong, Hu, Bin, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2019
Springer International Publishing

10
by Lin, Xiaodong, Ni, Jianbing, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2018
Springer International Publishing