1
by Hutter, Kolumban, Wang, Yongqi
Published 2016
Springer International Publishing

2
by Hutter, Kolumban, Wang, Yongqi
Published 2016
Springer International Publishing

3
by Hutter, Kolumban, Wang, Yongqi
Published 2018
Springer International Publishing

4
by Egolf, Peter William, Hutter, Kolumban
Published 2020
Springer International Publishing

5
by Hutter, Kolumban, Chubarenko, Irina P., Wang, Yongqi
Published 2014
Springer International Publishing