21
by Lodde, Barthold Johan
Published 1771
N. Møller

22
by Gosch, Ludwig
Gebrudt bey Johann Rudolph Thiele

23
by Torm, Erik Jensen
Published 1762
Trykt af Andreas Hartvig Godiche

24
Published 1771
Trykt i det Kongelige Universitets bogtrykkerie hos A.H. Godiches efterleverske

26
by Thura, Christian
Published 1771
Trykt hos Paul Herman Höecke

27
by Clausson, Niels Christian
Published 1772
Trykt hos Nicolaus Moller

28
by Lütken, Otto Diderik
Published 1771
Trykt hos hof-bogtrykker Nicolaus Møller

29
by B.
Published 1772
Trykt og findes tilkiøbs hos Joh. Rud. Thiele

30
Published 1799
Trykt hos J.F. Schultz

31
by Bruun, Søren
Published 1797
Trykt hos S. Popp

33
Published 1771
Sælges hos Johan Gottlob Rothe

34
by Philomusus
Published 1771
Trykt hos Morten Hallager

35
by Fleischer, Esaias
Published 1773
Trykt og faaes til Kiøbs hos August Friderich Stein

37
Published 1775
Trykt hos hofbogtrykker N. Møller

39
by Michelsen, Hans
Published 1790
Trykt hos Christian Frederik Holm

40
by Mogensen, Carl
Published 1844
G.H. Jægers