1
by Redʹko, A. M.
Published 1924
Knigoizd-vo "Sejatelʹ" E.V. Vysockogo

2
by Khovin, Viktor
Published 1921
[s.n.]

3
by Chuzhak, N.
Published 1924
Vseros. proletkulʹt

4
by Chuzhak, N.
Published 1922
Tip. obl. sojuza zab. kooperativov

5
Published 1925
"Krug

6
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1923
[MAF]

7
by Percov, Viktor Osipovich
Published 1925
Vserossijskij proletkulʹt

8
by Platov, Fedor Fedorovich
Published 1915
Centrifuga

9
by Shershenevich, Vadim
Imazhinisty

10
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1925
Vseros. sojuz poėtov

11
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1927
Vseros. sojuz poėtov

12
by Arvatov, Boris Ignatʹevich
Published 1928
Federacija

13
by Zelinskij, Kornelij
Published 1929
Izd-vo Federacija

14
by Malakhov, S.
Published 1927
[not provided]