1
by Wu, Yuan, Qian, Li Ping, Huang, Jianwei, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2017
Springer International Publishing

2
by Gamage, Amila Tharaperiya, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2018
Springer International Publishing

3
by Zhou, Haibo, Gui, Lin, Yu, Quan, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2015
Springer International Publishing

4
by Cheng, Nan, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2016
Springer International Publishing

5
by Wang, Miao, Zhang, Ran, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2016
Springer International Publishing

6
by Zhang, Deyu, Chen, Zhigang, Zhou, Haibo, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2017
Springer International Publishing

7
by Zhou, Haibo, Yu, Quan, Shen, Xuemin (Sherman), Wu, Shaohua
Published 2017
Springer International Publishing

8
by Ren, Ju, Zhang, Ning, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2018
Springer International Publishing