1
by Bavykin, Dmitry V Craighead, Harold G
Published 2009
Royal Society of Chemistry