1
by Kuznetsov, Alexander, Mikheev, Nickolay
Published 2004
Springer New York

2
by Kuznetsov, Alexander, Mikheev, Nickolay
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg