1
by Wu, Xinyuan, You, Xiong, Wang, Bin
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg

2
by Wu, Xinyuan, Liu, Kai, Shi, Wei
Published 2015
Springer Berlin Heidelberg