181
Published 2017
Cambridge University Press

182
Published 2017
Language Science Press

183
Published 2017
Language Science Press

184
by Kluge, Angela
Published 2017
Language Science Press

185
by Szymanski, Adam
Published 2017
Open Humanities Press

186
Published 2017
Language Science Press

187
Published 2017
Language Science Press

188
by Michaud, Alexis
Published 2017
Language Science Press

189
by Brindle, Jonathan
Published 2017
Language Science Press

190
by Shimelman, Aviva
Published 2017
Language Science Press

191
by Schrock, Terrill
Published 2017
Language Science Press
Cover Image

192
Published 2013
Cambridge University Press

193
by Szymanski, Adam
Published 2017
Open Humanities Press

194
Published 1995
Presses universitaires de Rennes

195
Published 2003
Presses universitaires de Rennes

196
Published 2005
Presses universitaires de Rennes

197
by Djoufack, Patrice
Published 2005
Deutscher Universitätsverlag

198
by Brooks, Greg
Published 2015
Open Book Publishers

199
by Crystal, David
Published 2015
Blackwell Publlishing, Credo Reference

200
by Joseph C. Salmons
Published 2015
John Benjamins Publishing Company