1
by Hershovitz, Scott
Published 2008
Oxford University Press