1
Published 1787
Trykt hos directeur B.M. Høpffner, hans Kongelige Majestœts og Universitetets ferste Bogtrykker

2
Published 1788
Johan Freberik Schultz

3
Published 1768
Tryckt hos directeuren over Hans Kongel. Majestœts og universitets bogtrykkerie, Nicolaus Christian Hopffner

5
by Oeder, Georg Christian
Published 1769
Bekostet og findes tilkishs i den Mummiske boghandling

6
by Bie, Jacob Christian
Published 1771
Trykt paa Johann Gottlob Rothes

7
Published 1762
Trykt hos Directeuren over Hans Kongel. Majestæts og universitets bogtrykkerie, Nicolaus Christian Høpffner