1
by Freitas, Alex A., Lavington, Simon H.
Published 2000
Springer US

2
by Freitas, Alex A.
Published 2002
Springer Berlin Heidelberg