1
by Cao, Longbing, Yu, Philip S., Zhang, Chengqi, Zhao, Yanchang
Published 2010
Springer US

2
by Zhu, Tianqing, Li, Gang, Zhou, Wanlei, Yu, Philip S.
Published 2017
Springer International Publishing

3
by Shi, Chuan, Yu, Philip S.
Published 2017
Springer International Publishing

4
by Zhang, Jiawei, Yu, Philip S.
Published 2019
Springer International Publishing