1
by Wang, Gengsheng, Xu, Yashan
Published 2016
Springer International Publishing

2
by Wang, Gengsheng, Wang, Lijuan, Xu, Yashan, Zhang, Yubiao
Published 2018
Springer International Publishing