1
by Vladimirov, Sergey V., Tsytovich, V.N., Popel, S.I., Khakimov, F.K.
Published 1995
Springer Netherlands
...Astrophysics and Space Science Library...