1
by Kadereit, Joachim W.
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg

2
by Kadereit, Joachim W.
Published 2001
Springer Berlin Heidelberg

5
by Bresinsky, Andreas, Körner, Christian, Kadereit, Joachim W., Neuhaus, Gunther
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg

6
by Kadereit, Joachim W., Körner, Christian, Kost, Benedikt, Sonnewald, Uwe
Published 2014
Springer Berlin Heidelberg