1
by Maltoni, Davide, Maio, Dario, Jain, Anil K., Prabhakar, Salil
Published 2003
Springer New York