Andrej Melicherčík - osobnosť v dobe, doba v osobnosti

Publikácia je venovaná jednej zo zakladateľských osobností modernej profesionálnej etnografie a folkloristiky – prof. PhDr. A. Melicherčíkovi, CSc. (1917-1966). Autorka zhromaždila a interpretuje početné faktografické údaje o jeho univerzitnom štúdiu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity, pr...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Hlôšková, Hana
Format: eBook
Published: Bratislava Institute of ethnology and social athropology SAS 2021
Series:Ethnological studies
Subjects:
Online Access:
Collection: Directory of Open Access Books - Collection details see MPG.ReNa
LEADER 04132nma a2200313 u 4500
001 EB002158136
003 EBX01000000000000001296251
005 00000000000000.0
007 cr|||||||||||||||||||||
008 230515 ||| slk
020 |a 2021.9788056909171 
020 |a 978-80-569-0917-1 
100 1 |a Hlôšková, Hana 
245 0 0 |a Andrej Melicherčík - osobnosť v dobe, doba v osobnosti  |h Elektronische Ressource 
260 |a Bratislava  |b Institute of ethnology and social athropology SAS  |c 2021 
300 |a 1 electronic resource (242 p.) 
653 |a Social & cultural anthropology, ethnography / bicssc 
653 |a Andrej Melicherčík (1917-1966), history of science, ethnography, folklore studies, functional structuralism, historical materialism 
041 0 7 |a slk  |2 ISO 639-2 
989 |b DOAB  |a Directory of Open Access Books 
490 0 |a Ethnological studies 
500 |a Creative Commons (cc), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
024 8 |a 10.31577/2021.9788056909171 
856 4 0 |u https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/98469  |3 Volltext 
082 0 |a 900 
082 0 |a 398 
082 0 |a 301 
520 |a Publikácia je venovaná jednej zo zakladateľských osobností modernej profesionálnej etnografie a folkloristiky – prof. PhDr. A. Melicherčíkovi, CSc. (1917-1966). Autorka zhromaždila a interpretuje početné faktografické údaje o jeho univerzitnom štúdiu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity, predovšetkým však o pracovných pôsobiskách v Matici slovenskej, v Slovenskej akadémii vied a umení a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Charakterizuje jeho početné aktivity na poli organizácie vedeckého života a pedagogickej práce. Špeciálnu pozornosť venuje metodologickým prístupom, ktoré A. Melicherčík uplatňoval vo svojej vedeckej práci – funkčnému štrukturalizmu a historickému materializmu. Pri oboch prístupoch bol iniciátorom ich uplatňovania v etnografii a folkloristike na Slovensku. Autorka chronologicky analyzuje v tomto duchu jeho práce – štúdie, monografie i syntetické publikácie z hľadiska konceptov, výskumných tém a organizačného uchopenia ich výskumného a publikačného spracovania. Poukazuje na možné vplyvy vedeckých osobností (P. G. Bogatyriov, B. Schier ai.), tiež na mimovedecké okolnosti, ktoré ovplyvnili Melicherčíkovo chápanie predmetu, metód a inštrumentalizáciu etnografie a folkloristiky. Komplementárnou súčasťou publikácie je personálna bibliografia A. Melicherčíka, keďže doteraz takáto nebola spracovaná. Publikáciu dopĺňajú fotografie a kópie dobových dokumentov. 
520 |a Title in English: Andrej Melicherčík – personality in time, time in personality. The publication is dedicated to one of the founding personalities of modern professional ethnography and folklore studies – prof. PhDr. A. Melicherčík, CSc. (1917-1966). The author has collected and interpreted numerous factual data about Melicherčík´s university studies at the Faculty of Arts of the Slovak University, but especially about his work at Matica slovenská, at the Slovak Academy of Sciences and Arts and at the Faculty of Arts of Comenius University. She characterizes his numerous activities in the field of organization of scientific life and pedagogical work. The author pays special attention to the methodological approaches that A. Melicherčík applied in his scientific work – functional structuralism and historical materialism. In both approaches, he was the initiator of their application in ethnography and folklore studies in Slovakia. The author analyses his work chronologically – studies, monographs and synthetic publications in terms of concepts, research topics and the organizational grasp of their research and publication. She points out the possible influences of scientific personalities (P. G. Bogatyriov, B. Schier et al.), as well as the non-scientific circumstances that influenced Melicherčík’s understanding of the subject, methods and instrumentalization of ethnography and folklore studies.