Gelijke kansen in de stad

Sociale gelijkheid is goed voor iedereen. Het vormt een buffer tegen drugsgebruik,riminaliteit, gezondheidsproblemen (lichamelijk én psychisch)n wantrouwen (van mensen jegens elkaar en de gemeenschap). Strevenaar meer gelijkheid is dan ook geen filantropische onderneming, maaren zinvolle en noodzake...

Full description

Format: eBook
Language:Dutch
Published: Amsterdam Amsterdam University Press 2019
Subjects:
Online Access:
Collection: OAPEN - Collection details see MPG.ReNa
Summary:Sociale gelijkheid is goed voor iedereen. Het vormt een buffer tegen drugsgebruik,riminaliteit, gezondheidsproblemen (lichamelijk én psychisch)n wantrouwen (van mensen jegens elkaar en de gemeenschap). Strevenaar meer gelijkheid is dan ook geen filantropische onderneming, maaren zinvolle en noodzakelijke activiteit om het welzijn van anderen én vannszelf te verbeteren.ociale ongelijkheid is een complex vraagstuk. Wetenschappelijknzicht, opgebouwd over een langere tijd en vanuit meerdere perspectieven,s onontbeerlijk voor structurele oplossingen. De Universiteit van AmsterdamUvA) heeft een brede expertise op dit terrein. Ongelijkheid is een speerpuntn het onderzoek. Het Amsterdam Centre for Inequality Studies, verbondenan de sociale faculteit van de UvA, combineert wetenschappelijke expertisep dit gebied met maatschappelijk engagement. Onderzoekers van verschillendeisciplines werken er samen om greep te krijgen op het ontstaan énet voorkomen van ongelijkheid.e hoofdstukken in deze bundel laten hiervan mooie voorbeelden zien.e auteurs presenteren niet alleen wat ze al weten, maar formuleren ookieuwe kennisvragen. In de verschillende bijdragen staan grootstedelijkeraagstukken centraal: over wonen, mobiliteit, duurzaamheid, onderwijs,adicalisering en arbeidsparticipatie. De casussen komen vaak uit Amsterdam,aar zijn mondiaal relevant, ze spelen in alle wereldsteden. Hoetimuleren we een bloeiende creatieve economie en houden we tegelijkertijde middenklasse en de laaggeschoolden in de stad? Hoe ontwikkelen we detad met oog voor ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen in zowel (woon)uimte als inkomen? Hoe doen we dat op een duurzame manier? Hoe makene slim en verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie? Hoe betrekkene alle burgers bij de samenleving?
Physical Description:241
ISBN:9789463728829
9789048550890