Sailm Dhaibhidh Ann dan Gaoidhealach do reir na Heabhra, agus an eidir-theangachaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaoidhlig, 's ann Gaillbhearla. Do thionnsgnadh le Seanadh Earra-Ghaoidheal s' a' bhliadhna 1659, agus do chriochnaigheadh 's ann 1694, r'an feinn ann Eaglaisibh 's ann Teaghlaichibb Gaoidhealach. Agus, do ghlanadh anois o Mheara[c]hdaibh lionmhor a'chlodh bhualaidh, air iarrtas agus do reir seolaidh ant-seanaidh cheadna. Le ughdarras

Format: eBook
Language:Gaelic
Published: Dun-Eidean C[l]odh-bhuailt air son, agus r'an reic le G. Peattie ann an Leide, agus I. Galbriath ann an Dun-Eidean 1796, 1796
Subjects:
Online Access:
Collection: Eighteenth Century Collections Online / ECCO - Collection details see MPG.ReNa
LEADER 01567nmm a2200217 u 4500
001 EB000597865
003 EBX01000000000000000450947
005 00000000000000.0
007 cr|||||||||||||||||||||
008 140121 ||| gla
130 0 |a Bible. O.T. Psalms. <Gaelic> Macfarlane 
245 0 0 |a Sailm Dhaibhidh  |h Elektronische Ressource  |b Ann dan Gaoidhealach do reir na Heabhra, agus an eidir-theangachaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaoidhlig, 's ann Gaillbhearla. Do thionnsgnadh le Seanadh Earra-Ghaoidheal s' a' bhliadhna 1659, agus do chriochnaigheadh 's ann 1694, r'an feinn ann Eaglaisibh 's ann Teaghlaichibb Gaoidhealach. Agus, do ghlanadh anois o Mheara[c]hdaibh lionmhor a'chlodh bhualaidh, air iarrtas agus do reir seolaidh ant-seanaidh cheadna. Le ughdarras 
260 |a Dun-Eidean  |b C[l]odh-bhuailt air son, agus r'an reic le G. Peattie ann an Leide, agus I. Galbriath ann an Dun-Eidean  |c 1796, 1796 
300 |a Online-Ressource (352p)  |c 12° 
653 |a Scottish Gaelic poetry / Early works to 1800 
041 0 7 |a gla  |2 ISO 639-2 
989 |b ECC  |a Eighteenth Century Collections Online / ECCO 
500 |a English Short Title Catalog, T198595. - Macfarlane's Psalter; a revision of that of the Synod of Argyll. - Reproduction of original from Bodleian Library (Oxford) 
856 |u http://find.galegroup.com/ecco/infomark.do?contentSet=ECCOArticles&docType=ECCOArticles&bookId=1635600500&type=getFullCitation&tabID=T001&prodId=ECCO&docLevel=TEXT_GRAPHICS&version=1.0&source=library  |z Full text online  |x Verlag  |3 Volltext 
082 0 |a 890