Gairm an de mhoir do 'n t sluagh neimh-iompoichte : Iompochadh agus bith beo. Le Richard Baxter. Eidir-theangaicht' o Ghaill-bhearla chum Gaoidheilg Albannaich, Airiartas agus costas eirionnaich dheagh-runaich oirdheirc, chum leass coitcheann gaoidhealtachd alba

Main Author: Baxter, Richard
Format: eBook
Language:Gaelic
Published: [Glasgow] Clodh bhuailt' agus r'an reic le Join Orr, Leabhair-reiceadoir. Ann Glas-gho 1755, LV [1755]
Edition:The second edition
Subjects:
Online Access:
Collection: Eighteenth Century Collections Online / ECCO - Collection details see MPG.ReNa
Item Description:English Short Title Catalog, T136900. - Reproduction of original from British Library. - Translated by the Rev. Alexander Macfarlane of Kilninver
Physical Description:Online-Ressource (xlvii,[1],206p) 12°