Smuaintean cudthromacha mu bhas agus fhulangas ar Slanui'-Fhir, Le Mr. Do'nall Caimbeul, Ministeir an t Soisgeil an Cille-Mhi'cheil. Air an tiundadh gu Gailig Albannuich, le D. Macphairlain, A.M. 'an dara uair

Main Author: Campbell, Daniel
Format: eBook
Language:Gaelic
Published: [Perth] Clo'-Bhuailte 'an Peairt, le D. Frier 1800, MDCCC. [1800]
Edition:'An dara uair
Subjects:
Online Access:
Collection: Eighteenth Century Collections Online / ECCO - Collection details see MPG.ReNa
Item Description:English Short Title Catalog, T160247. - Reproduction of original from British Library
Physical Description:Online-Ressource (144p) 8°