LEADER 00601nmm a2200181 u 4500
001 EB000300295
003 EBX01000000000000000099148
005 00000000000000.0
007 cr|||||||||||||||||||||
008 110826 |||
020 |a 1-4244-0356-1 
245 0 0 |a IEEE Globecom 2006  |h Elektronische Ressource 
260 |a New York  |b IEEE  |c 2006 
989 |b IEEEPROC  |a IEEE Conference Proceedings 
490 0 |a Global Telecommunications (GLOBECOM), IEEE Conference and Exhibition. 
856 |u https://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=4150629  |x Verlag  |3 Volltext 
082 0 |a 600