Zhang Shan

Zhang Shan (; born March 23, 1968) is a Chinese sports shooter and Olympic champion. Provided by Wikipedia

1
by Zhang, Shan, Zhang, Ning, Zhou, Sheng, Niu, Zhisheng
Published 2016
Springer International Publishing