1
by Yakubovich, S.B., Luchko, Yury
Published 1994
Springer Netherlands