1
by Meng, Xiaofeng, Ding, Zhiming, Xu, Jiajie
Published 2014
Springer Berlin Heidelberg