1
by Wang, Haidou, Xu, Binshi, Liu, Jiajun
Published 2012
Springer Berlin Heidelberg

2
by Wang, Haidou, Zhu, Lina, Xu, Binshi
Published 2018
Springer Singapore