1
by Belashov, Vasily Y., Vladimirov, Sergey V.
Published 2005
Springer Berlin Heidelberg

2
by Vladimirov, Sergey V., Tsytovich, V.N., Popel, S.I., Khakimov, F.K.
Published 1995
Springer Netherlands

3
by Tsytovich, V.N., Morfill, Gregor, Vladimirov, Sergey V., Thomas, Hubertus M.
Published 2008
Springer Berlin Heidelberg