1
by Levitan, Basja Aronovna
Published 1937
Gos. uchebno-pedagog. izd-vo
...Upravlenie nachalʹnoj shkoly NKP RSFSR...