1
by Nefyodov, Eugene I., Smolskiy, Sergey M.
Published 2019
Springer International Publishing

2

3
by Rembovsky, Anatoly M., Ashikhmin, Alexander V., Kozmin, Vladimir A., Smolskiy, Sergey M.
Published 2018
Springer International Publishing