1
by Tanaev, V., Gordon, W., Shafransky, Yakov M.
Published 1994
Springer Netherlands