1
by Schweitzer, Glenn E.
Published 1989
Springer US

2
by Schweitzer, Glenn E.
Published 1991
Springer US

4
by Schweitzer, Glenn E.
Published 2017
National Academies Press

5
by Schweitzer, Glenn E.
Published 2010
National Academies Press

6
by Long, Franklin A.
Published 1982
American Chemical Society
Other Authors: '; ...Schweitzer, Glenn E....