1
by Sukhodolov, Alexander P., Popkova, Elena G., Kuzlaeva, Irina M.
Published 2018
Springer International Publishing

2
Published 2018
Springer International Publishing
Other Authors: '; ...Popkova, Elena G....

3
Published 2018
Springer International Publishing
Other Authors: '; ...Popkova, Elena G....

4
Published 2019
Springer International Publishing
Other Authors: '; ...Popkova, Elena G....

5
Published 2020
De Gruyter Oldenbourg
Other Authors: '; ...Popkova, Elena G....

6
Published 2020
De Gruyter
Other Authors: '; ...Popkova, Elena G....

7
Published 2020
De Gruyter
Other Authors: '; ...Popkova, Elena G....

8
Published 2019
Springer International Publishing
Other Authors: '; ...Popkova, Elena G....

9
Published 2019
Springer International Publishing
Other Authors: '; ...Popkova, Elena G....