1
by Plechkova, Natalia V.
Published 2009
American Chemical Society

2
by Plechkova, Natalia V.
Published 2013
Wiley