1
by Xu, Jian-Xin, Panda, Sanjib K., Lee, Tong Heng
Published 2009
Springer London