1
by Wang, Haidou, Xu, Binshi, Liu, Jiajun
Published 2012
Springer Berlin Heidelberg