1
by Rembovsky, Anatoly M., Ashikhmin, Alexander V., Kozmin, Vladimir A., Smolskiy, Sergey M.
Published 2018
Springer International Publishing