1
by Zonn, Igor S., Kostianoy, Andrey G., Semenov, Aleksander V.
Published 2017
Springer International Publishing

2
by Zonn, Igor S., Kostianoy, Andrey G., Semenov, Aleksandr V.
Published 2016
Springer International Publishing

3
by Zonn, Igor S., Kosarev, Aleksey N., Glantz, Michael, Kostianoy, Andrey G.
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg

4
by Zonn, Igor S., Glantz, M., Kosarev, Aleksey N., Kostianoy, Andrey G.
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg

5
Published 2014
Springer Berlin Heidelberg
Other Authors: '; ...Kostianoy, Andrey G....

6
Published 2018
Springer International Publishing
Other Authors: '; ...Kostianoy, Andrey G....

7
Published 2018
Springer International Publishing
Other Authors: '; ...Kostianoy, Andrey G....

8
Published 2014
Springer Berlin Heidelberg
Other Authors: '; ...Kostianoy, Andrey G....

9
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg
Other Authors: '; ...Kostianoy, Andrey G....

10
Published 2016
Springer International Publishing
Other Authors: '; ...Kostianoy, Andrey G....

11
Published 2018
Springer International Publishing
Other Authors: '; ...Kostianoy, Andrey G....

12
Published 2020
Springer International Publishing
Other Authors: '; ...Kostianoy, Andrey G....

13
Published 2011
Springer Berlin Heidelberg
Other Authors: '; ...Kostianoy, Andrey G....

14
Published 2018
Springer International Publishing
Other Authors: '; ...Kostianoy, Andrey G....

15
Published 2020
Springer International Publishing
Other Authors: '; ...Kostianoy, Andrey G....

16
Published 2018
Springer International Publishing
Other Authors: '; ...Kostianoy, Andrey G....