1
by Korovin, Sergey K., Fomichev, Vasily V.
Published 2009
De Gruyter

2
by Emelyanov, Stanislav V., Korovin, Sergey K.
Published 2000
Springer London

3

4
by Bobylov, N.A., Emel'yanov, S.V., Korovin, S.
Published 1999
Springer Netherlands