1
by Gertsbakh, Ilya, Kordonskiy, Kh.B.
Published 1969
Springer Berlin Heidelberg