1
by Marov, Mikhail Ya, Kolesnichenko, Aleksander V.
Published 2013
Springer New York

2
by Marov, Mikhail Ya, Kolesnichenko, Aleksander V.
Published 2001
Springer Netherlands