1
by Khristenko, Sergei V., Maslov, Alexander I., Shevelko, Viatcheslav P.
Published 1998
Springer Berlin Heidelberg