1
by Kazantsev, Sergi, Henoux, J.C.
Published 1995
Springer Netherlands

2
by Marchenko, Oleg, Kazantsev, Sergi, Windholz, Laurentius
Published 2007
Springer US

3
by Marchenko, Oleg M., Kazantsev, Sergi, Windholz, Laurentius
Published 2003
Springer US

4

5