1
by Maltoni, Davide, Maio, Dario, Jain, Anil K., Prabhakar, Salil
Published 2003
Springer New York

2
by Jain, Anil K., Ross, Arun A., Nandakumar, Karthik
Published 2011
Springer US

3
by Ross, Arun A., Nandakumar, Karthik, Jain, Anil K.
Published 2006
Springer US

4
by Maltoni, Davide, Maio, Dario, Jain, Anil K., Prabhakar, Salil
Published 2009
Springer London

5
by Sanz, Jorge L.C., Hinkle, Eric B., Jain, Anil K.
Published 1988
Springer Berlin Heidelberg

6
by Zhang, David
Published 2004
Springer Berlin Heidelberg
Other Authors: '; ...Jain, Anil K...

7
by Maltoni, Davide
Published 2004
Springer Berlin Heidelberg
Other Authors: '; ...Jain, Anil K...

8
Published 1988
Springer Berlin Heidelberg
Other Authors: '; ...Jain, Anil K....

9
by Figueiredo, Mário
Published 2001
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Other Authors: '; ...Jain, Anil K...

10
Published 2004
Springer Berlin Heidelberg
Other Authors: '; ...Jain, Anil K....

11
Published 2004
Springer Berlin Heidelberg
Other Authors: '; ...Jain, Anil K....

12
Published 1996
Springer US
Other Authors: '; ...Jain, Anil K....

13
Published 2020
Springer Berlin Heidelberg
Other Authors: '; ...Jain, Anil K....

14
Published 2015
Springer US
Other Authors: '; ...Jain, Anil K....

15
Published 2001
Springer Berlin Heidelberg
Other Authors: '; ...Jain, Anil K....

16
Published 2011
Springer London
Other Authors: '; ...Jain, Anil K....

17
Published 2005
Springer New York
Other Authors: '; ...Jain, Anil K....

18
Published 2002
Springer Berlin Heidelberg
Other Authors: '; ...Jain, Anil K....

19
Published 2005
Springer Berlin Heidelberg
Other Authors: '; ...Jain, Anil K....

20
Published 1990
Springer New York
Other Authors: '; ...Jain, Anil K....