1
by Gershenzon-Morozova, Elena Abramovna
Published 1935
Leningradskoe obl. izd-vo