1
by Baryshevsky, Vladimir G., Feranchuk, Ilya D., Ulyanenkov, Alexander P.
Published 2005
Springer Berlin Heidelberg