1
by Kou, Gang, Ergu, Daji, Peng, Yi, Shi, Yong
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg