1
by Andrianov, Igor V., Awrejcewicz, Jan, Danishevskyy, Vladyslav V.
Published 2018
Springer International Publishing