1
by Zheng, Zhongming, Cai, Lin X., Shen, Xuemin
Published 2013
Springer International Publishing

2
by Zhang, Huaqing, Khairy, Sami, Cai, Lin X., Han, Zhu
Published 2018
Springer International Publishing